Disclaimer

Disclaimer voor www.verloskundigenede.nl

EVA Verloskundigenpraktijk Ede, hierna te noemen EVA, verleent u hierbij toegang tot www.verloskundigenede.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
EVA behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op deze Website is met name bedoeld voor cliënten en potentiële cliënten van EVA woonachtig in de gemeente Ede.

Beperkte aansprakelijkheid
EVA spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van EVA.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Ook kunnen de verloskundigen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit de informatie van de Website.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan UE nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij EVA.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van UE, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

            Aanmelden