Echoscopie


Risico’s van echoscopisch onderzoek

In de verloskunde past men al heel lang echoscopisch onderzoek toe. Tot op heden heeft echoscopisch onderzoek geen overtuigende nadelige gevolgen of schadelijke effecten bij de mens laten zien, maar dit sluit een effect op de lange termijn niet uit. Een garantie dat onbekende ongewenste effecten nooit zullen optreden, is niet te geven. Onderzoek met betrekking tot de veiligheid van nieuwe technieken loopt achter op de ontwikkelingen. Daarom is het verstandig voorzichtig te zijn en echoscopie niet zomaar te gebruiken omdat “het zo leuk is”. Voor de zekerheid raden wij aan alleen een echo te maken als deze nuttige informatie oplevert.

Een echo kan geen miskraam veroorzaken. Bij bloedverlies kan een vaginale echo geen kwaad. Een echo kan wel onverwachte zaken aan het licht kan brengen. Het is dan een grote schok om te horen dat je kind mogelijk een afwijking heeft. Aan de ene kant kan dit je de gelegenheid geven je emotioneel voor te bereiden op de geboorte van een kind met een afwijking, maar aan de andere kant betekent het vaak ook veel zorgen en soms onzekerheid in de rest van de zwangerschap. Alleen bij zeer ernstige afwijkingen kan (op jullie verzoek) worden overwogen de zwangerschap af te breken.

Gelukkig worden de meeste kinderen zonder afwijkingen geboren. De kans dat je met zo’n onverwachte uitslag te maken krijgt, is dan ook klein. Wil je niet geïnformeerd worden over afwijkende bevindingen bij het echoscopisch onderzoek? Vertel dit aan de echoscopist voorafgaand aan het onderzoek.

Een ander risico van een echo kan zijn dat het onterechte ongerustheid kan veroorzaken. Het kan zijn dat er iets verkeerds wordt opgemeten. Bijvoorbeeld een afwijking die later niet wordt teruggevonden of die uiteindelijk niets te betekenen heeft. Dit komt gelukkig niet vaak voor. Als er geen bijzonderheden te zien zijn bij het echoscopisch onderzoek geeft dit geen garantie op een gezond kind. Niet alle aandoeningen en afwijkingen zijn echoscopisch te zien. Soms worden afwijkingen niet opgemerkt of ontstaan ze pas nadat de echo is gemaakt.

20 weken echo

De 20 wekenecho wordt structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Het doel van deze echo is onderzoek naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij deze echo kijkt de echoscopist naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Er kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Zo kijkt de echoscopist ook naar de groei van het kindje, de hoeveelheid vruchtwater en de plek van de moederkoek. De echo valt binnen de basisverzekering en wordt vergoed door je verzekering.

Als bij de 20 wekenecho iets afwijkends wordt gezien, is het niet altijd duidelijk wat de gevolgen voor de baby zijn. Meestal zal vervolgonderzoek met jullie besproken worden. Over het algemeen bestaat dat in eerste instantie uit een uitgebreid echoschopisch onderzoek in het ziekenhuis. Soms wordt de mogelijkheid tot een vruchtwaterpunctie of bloedonderzoek aangeboden.

Als er geen bijzonderheden te zien zijn bij de 20 wekenecho geeft dit geen garantie op een gezond kind. Niet alle afwijkingen zijn namelijk op een echo zichtbaar.

Als je gebruik wil maken van de 20 wekenecho sturen wij een verwijzing naar FARA. Wij maken de 20 weken echo namelijk niet zelf. De 20 weken echo vindt plaats in ons eerstelijnsechocentrum FARA. De assistente van FARA belt jou om een afspraak te maken.

Voor meer informatie over de 20 weken echo kun je online de folder bekijken in het Nederlands, Engels of Arabisch.

Echo’s op indicatie

In sommige gevallen zijn extra echo’s nodig. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat je eerder bevallen bent van een kind met een hoog of juist een laag geboortegewicht, als we bij het uitwendig onderzoek twijfelen over de groei van je baby of als bij eerdere echo’s de moederkoek te dicht bij de baarmoedermond lag. Ook kan leefstijl, bijvoorbeeld roken tijdens de zwangerschap hiertoe aanleiding geven.

Groei-echo

Bij een groei echo wordt de hoofdomtrek, de buikomtrek en de lengte van het bovenbeen van je kind opgemeten. Ook kijken we naar de hoeveelheid vruchtwater. We herhalen een groei-echo na ongeveer twee weken. De metingen plaatsen we in een curve. We kijken dan of je kind op z’n eigen curve doorgroeit. Wanneer het kindje niet voldoende of teveel groeit, verwijzen we je naar de gynaecoloog voor verder onderzoek.

Echo placentalokalisatie

Het kan zijn dat de moederkoek (placenta) te dicht bij of over de baarmoedermond ligt. We kijken dan rond 30-32 weken zwangerschapsduur nogmaals naar de ligging van de moederkoek. Dit gebeurt bij FARA. Meestal is de moederkoek bij 30-32 weken opgetrokken en ligt deze niet meer te dicht bij de baarmoedermond. Als de moederkoek wel over de baarmoedermond ligt kun je niet vaginaal bevallen. Je bevalt dan met behulp van een keizersnede.

Tarieven

Alle echo’s die op medische indicatie worden verricht, vallen onder de basisverzekering. De kosten hiervan worden vergoed door je zorgverzekeraar.
            Aanmelden