Echoscopie


Risico’s van echoscopisch onderzoek

In de verloskunde past men al heel lang echoscopisch onderzoek toe. Tot op heden heeft echoscopisch onderzoek geen overtuigende nadelige gevolgen of schadelijke effecten bij de mens laten zien, maar dit sluit een effect op de lange termijn niet uit. Een garantie dat onbekende ongewenste effecten nooit zullen optreden, is niet te geven. Daarom is het verstandig voorzichtig te zijn en echoscopie niet zomaar te gebruiken omdat “het zo leuk is”. Wij hanteren hierbij het ALARA-principe. Dit staat voor As Low As Reasonably Achievable.

Een echo kan geen miskraam veroorzaken. Bij bloedverlies kan een vaginale echo geen kwaad. Een echo kan wel onverwachte zaken aan het licht kan brengen. Het is dan een grote schok om te horen dat je kind mogelijk een afwijking heeft. Aan de ene kant kan dit je de gelegenheid geven je emotioneel voor te bereiden op de geboorte van een kind met een afwijking, maar aan de andere kant betekent het vaak ook veel zorgen en soms onzekerheid in de rest van de zwangerschap. Alleen bij zeer ernstige afwijkingen kan (op jullie verzoek) worden overwogen de zwangerschap af te breken.

Gelukkig worden de meeste kinderen zonder afwijkingen geboren. De kans dat je met zo’n onverwachte uitslag te maken krijgt, is dan ook klein. Wil je niet geïnformeerd worden over afwijkende bevindingen bij het echoscopisch onderzoek? Vertel dit aan de echoscopist voorafgaand aan het onderzoek.

Een ander risico van een echo kan zijn dat het onterechte ongerustheid kan veroorzaken. Het kan zijn dat er iets verkeerds wordt opgemeten. Of dat gedacht wordt aan een afwijking die later niet wordt teruggevonden of die uiteindelijk niets te betekenen heeft. Dit komt gelukkig niet vaak voor. Als er geen bijzonderheden te zien zijn bij het echoscopisch onderzoek geeft dit geen garantie op een gezond kind. Niet alle aandoeningen en afwijkingen zijn echoscopisch te zien. Soms worden afwijkingen niet opgemerkt of ontstaan ze pas nadat de echo is gemaakt.

20 weken echo

De 20 wekenecho wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek genoemd. Het doel van deze echo is onderzoek naar de aanwezigheid van lichamelijke afwijkingen bij de baby. Een lichamelijke afwijking betekent dat een deel van het lichaam van de baby er anders uitziet dan normaal. Voorbeelden van lichamelijke afwijkingen zijn een open rug, een open schedel, waterhoofd, hartafwijkingen, gat in het middenrif, gat in de buikwand, afwijking van de nieren of een afwijking van de botten. Daarnaast kijkt de echoscopist naar de groei van je kindje, de ligging van de placenta en de hoeveelheid vruchtwater. De 20 wekenecho valt binnen de basisverzekering en wordt vergoed door je zorgverzekering.

Als er bij de 20 wekenecho een afwijkende bevinding te zien is, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. De mogelijkheid tot vervolgonderzoek wordt met jullie besproken. Meestal bestaat dat eerst uit een uitgebreid echoscopisch onderzoek in het ziekenhuis. Soms kan het zijn dat de mogelijkheid voor ander (aanvullend) diagnostisch onderzoek wordt besproken, zoals een vruchtwaterpunctie of bloedonderzoek.

Wanneer er geen bijzonderheden te zien zijn bij de 20 wekenecho geeft dit geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen kunnen namelijk op een echo worden gezien.

Voor meer informatie over de 20 weken echo kun je hier online de folder in verschillende talen bekijken.

Echo’s op indicatie

In sommige gevallen zijn extra echo’s nodig. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat je eerder bevallen bent van een kind met een hoog of juist een laag geboortegewicht, als we bij het uitwendig onderzoek twijfelen over de groei van je baby of als bij eerdere echo’s de moederkoek te dicht bij de baarmoedermond lag. Ook kan leefstijl, bijvoorbeeld roken tijdens de zwangerschap hiertoe aanleiding geven.

Groei-echo

Bij een groei echo wordt de hoofdomtrek, de buikomtrek en de lengte van het bovenbeen van je kind opgemeten. Ook kijken we naar de hoeveelheid vruchtwater. We herhalen een groei-echo na ongeveer twee weken. De metingen plaatsen we in een curve. We kijken dan of je kind op z’n eigen curve doorgroeit. Wanneer het kindje niet voldoende of teveel groeit, verwijzen we je naar de gynaecoloog voor verder onderzoek.

Echo placentalokalisatie

Het kan zijn dat de moederkoek (placenta) te dicht bij of over de baarmoedermond ligt. We kijken dan rond 30-32 weken zwangerschapsduur nogmaals naar de ligging van de moederkoek. Dit gebeurt bij FARA. Meestal is de moederkoek bij 30-32 weken opgetrokken en ligt deze niet meer te dicht bij de baarmoedermond. Als de moederkoek wel over de baarmoedermond ligt kun je niet vaginaal bevallen. Je bevalt dan met behulp van een keizersnede.

Tarieven

Alle echo’s die op medische indicatie worden verricht, vallen onder de basisverzekering. De kosten hiervan worden vergoed door je zorgverzekeraar.
            Aanmelden