Privacybeleid

Voor een goede rapportage en verslaglegging is registratie van jouw medische en administratieve gegevens van belang. Wij slaan deze digitaal op. Dit doen wij om goede zorg te kunnen verlenen. Het verwerken van jouw gegevens doen wij volgens onze privacy- en dataveiligheidsbeleid. Wanneer je jouw zorg door onze praktijk laat uitvoeren ga jij akkoord met die opslag (verwerking).

Hieronder kun je lezen hoe wij met jouw gegevens omgaan:

 • Jouw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken wij zodat wij goede zorg aan jou kunnen verlenen.
 • Wij geven jouw gegevens alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming vereist is vragen wij dit vooraf aan jou.
 • Jouw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).
 • Jij kunt onderdelen van jouw zwangerschapsgegevens bekijken. Stuur ons dan een schriftelijk verzoek hiervoor.
 • Als je vindt dat de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen niet correct zijn, mag je ons schriftelijk vragen om je gegevens aan te passen.
 • Je kunt ons vragen om je persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan jou verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan wij jouw gegevens op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • Jij kunt jouw toestemming tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan jouw gegevens in dat geval op in een inactief archief (zie hierboven).
 • Jij kunt bij ons bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.
 • Je krijgt bericht van ons er iets mis is gegaan met jouw persoonsgegevens.
 • Wij verwerken jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Als je besluit deel te nemen aan het bloedonderzoek betekent dit dat daarvoor je gegevens worden gebruikt. Deze gegevens zijn nodig om een diagnose te kunnen stellen en zo nodig een behandeling aan te kunnen bieden. De gegevens worden vastgelegd in een landelijk registratiesysteem, Praeventis genaamd. Dit gebeurt om de kwaliteit van het bloedonderzoek te kunnen waarborgen en het proces te kunnen bewaken. Als bijvoorbeeld een uitslag afwijkend is, en er wordt geen actie ondernomen, dan wordt een signaal gegeven. Je verloskundige, huisarts of gynaecoloog wordt dan gewaarschuwd. De gegevens in Praeventis zijn optimaal beveiligd. Alleen de persoon die voor de kwaliteit van je behandeling de gegevens moet controleren heeft toegang tot je gegevens. Het RIVM is verantwoordelijk voor Praeventis en voor de veiligheid van je gegevens. Na afloop van het bloedonderzoek kun je verzoeken om je gegevens uit Praeventis te laten verwijderen. Dat verzoek kun je bij ons indienen. Je gegevens kunnen in bepaalde gevallen ook worden opgenomen in een landelijk informatiesysteem dat beheerd wordt door de stichting Sanquin Bloedvoorziening. Als je in de toekomst bloed nodig hebt, kan het bloedtransfusielaboratorium je gegevens inzien. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is op deze registratie van toepassing. Je gegevens worden nooit zonder toestemming aan derden gegeven.

Tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte kunnen screeningsonderzoeken plaats vinden. De screeningen zijn onderzoeken om aandoeningen bij je kind te voorkomen of tijdig op te sporen. Als je besluit deel te nemen aan één of meer onderzoeken, worden hiervoor de gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor een goede uitvoering van de screening, maar ook om de kwaliteit ervan te bewaken. Elk van deze verzamelingen van gegevens werkt net anders. Er zijn namelijk steeds andere zorgverleners bij betrokken. Het uitgangspunt is steeds hetzelfde. Je persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om het onderzoek voor jou of je kind goed uit te voeren, en om de kwaliteit van de uitvoering te bewaken. De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek vindt bijna altijd met anonieme gegevens plaats. Hierbij zijn zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen getroffen opdat de gegevens niet naar jou of je kind herleidbaar zijn. In uitzonderingsgevallen zijn herleidbare gegevens voor wetenschappelijk onderzoek nodig. Wil je niet dat je gegevens in zo’n uitzonderingsgeval worden gebruikt? Zeg dat dan tegen ons. Meer informatie kun je lezen speciale folders van de verschillende screeningen. Ook kun je op de website van het RIVM meer informatie vinden.

Het is van belang dat de hielprikscreening zo snel mogelijk na de geboorte plaatsvindt. Daarvoor gaat een geboortebericht uit van de verloskundige naar het registratiesysteem Praeventis bij het RIVM/RCP. Het RIVM/RCP geeft de opdracht tot de uitvoer van de hielprik aan de jeugdgezondheidszorg. Indien je nu al weet dat je niet wilt deelnemen aan de hielprikscreening, dan kun je dit bij ons aangeven. Dan tekenen wij bezwaar aan en wordt het digitale geboortebericht niet verstuurd.

In Nederland werken verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen samen aan de Perinatale Registratie. In deze registratie worden de gegevens van de verschillende zorgverleners in het hele traject verzameld. De perinatale registratie heeft als doel de kwaliteit van de hulpverlening rond zwangerschap en geboorte te verbeteren. Deze registratie maakt ook wetenschappelijk onderzoek mogelijk. Door dit onderzoek kan de medische kennis over zwangerschap en geboorte worden vergroot. De Perinatale Registratie wordt beheerd door Stichting PRN (Perinatale Registratie Nederland).

Wij vragen je om toestemming voor registratie. Zo worden je gegevens alleen in de Perinatale Registratie opgenomen, wanneer je daar toestemming voor geeft. Als je besluit, om welke reden dan ook, deze toestemming niet te geven, zal dit vanzelfsprekend geen enkele invloed hebben op de kwaliteit van onze zorg. Meer informatie over hoe je privacy bij de PRN is gewaarborgd, vind je op het informatieblad “Informatie voor geregistreerden, informatie voor zwangeren” op www.perinatreg.nl