Binnen drie dagen na de geboorte dient het kindje aangegeven te worden. Wanneer jullie erkenning geregeld hebben tijdens de zwangerschap is nu het moment om ook het ouderlijk gezag te regelen. Je kindje dient zo snel mogelijk te worden aangemeld bij je huisarts en bij jullie zorgverzekeraar.

De keuze van de achternaam verloskundige ede eva

Klik hier om de informatie te lezen

Aangifte en naamgeving
Binnen drie dagen na de geboorte dient je kindje aangegeven te zijn bij de gemeente. Deze aangifte kan digitaal. Hier heb je wel digiD codes voor nodig. Ook kan je de aangifte op het gemeentehuis doen. Naast een geldig identiteitsbewijs is een trouwboekje of een bewijs van erkenning nodig. Aangifte van geboorte kan op werkdagen in de ochtenduren zonder afspraak en in de middag op afspraak. Klik hier voor meer informatie.

Wanneer je in het ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede bent bevallen dan is het ook mogelijk om aldaar aangifte te doen bij het geboorteloket. Het geboorteloket is elke werkdag geopend van 09.00 tot 11.00 en is gevestigd in het patiënten service bureau in de centrale hal van het ziekenhuis. Op afspraak kan je hier terecht.

In principe is de vader van het kind verplicht tot aangifte. Als moeder ben je bevoegd tot aangifte. Mocht de vader verhinderd zijn of niet in beeld zijn, dan is iemand die bij de bevalling aanwezig is geweest, verplicht tot aangifte. Degene die het kindje aangeeft, dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Als de ouders getrouwd zijn dan mag je ook het trouwboekje meenemen.

Naamgeving
Je kunt als ouders samen de achternaam van jullie eerste kind kiezen, die van de moeder of die van de vader. De keuze kun je voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte laten vastleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Voor meer informatie hierover kun je het informatieblad ‘Keuze van de achternaam’ lezen.
Direct inschrijven