25-01-2016 – Informatie over het ZIKA- virus en reisadvies voor zwangeren

De epidemie van het zikavirus in Latijns-Amerika breidt zich uit. Hierdoor neemt de kans toe dat patiënten met een zikavirus-infectie terugkeren naar Nederland.
De symptomen van het zikavirus zijn meestal mild en duren gemiddeld 2-7 dagen.  De belangrijkste symptomen zijn griepachtige verschijnselen en een maculopapulaire huiduitslag. Bij een patiënt met een passend klinisch beeld en een relevante reisgeschiedenis is diagnostiek geïndiceerd.
De ziekte wordt overgedragen door steekmuggen van het Aedes geslacht. Deze muggen komen in Nederland niet voor, waardoor in Nederland deze ziekte zich niet verder zal verspreiden. De ziekte is niet van mens op mens overdraagbaar. Vanwege een mogelijke associatie met microcephalie bij pasgeborene, wordt aan alle zwangeren geadviseerd om zorgvuldig te af te wegen of ze een reis naar een land waar het zikavirus voorkomt willen ondernemen. Niet noodzakelijke reizen worden afgeraden.

Meer informatie over het zikavirus kunt u vinden in de bijlage.
Voor vragen en overleg is GGD Gelderland-Midden te bereiken:
Binnen kantoortijden: 088-355 5493      meldpunt infectieziektebestrijding
Buiten kantoortijden: 026-443 4445       arts infectieziektebestrijding GGD

Met vriendelijke groet,
Afdeling Infectieziekten
GGD Gelderland-Midden

            Aanmelden