Er is altijd één van onze verloskundigen, die dienst heeft. De diensten werken we per toerbeurt. De verloskundige die dienst heeft, is verantwoordelijk voor het begeleiden van bevallingen, de kraamvisites, het beantwoorden van de spoedlijn en het uitvoeren van de hieruit voortkomende spoedconsulten.
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat er twee (of meer) bevallingen tegelijkertijd plaatsvinden. In dat geval zullen wij altijd eerst proberen één van onze andere verloskundigen te bereiken. Wanneer zij niet beschikbaar zijn, dan doen we een beroep op een collega verloskundige uit een buurpraktijk, de Bakermat in Wageningen. In zo’n situatie zie je dan een onbekend gezicht, maar word je wel geholpen door een verloskundige die tijd voor je heeft. Zodra onze dienstdoende verloskundige in de gelegenheid is, zal zij naar je toekomen.

            Aanmelden